jestemgit.pl | zajęcia pozalekcyjne | kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży
 • treningi
  Chcesz nas poznać?
  TRENINGI PARKOUR
  Treningi ogólnorozwojowe dla dziewczynek oraz chłopców w Trójmieście i okolicach.
 • GIT Wakacje - kolonie i zimowiska
  DLACZEGO WARTO WYBRAĆ GIT WAKACJE?
  OBOZY I ZIMOWISKA
  Kolonie, obozy i zimowiska...Nazwy, które powstały lata temu nie są w stanie oddać emocji jakie towarzyszą naszym wyjazdom.
 • treningi_przedszkole
  AKTYWNOŚĆ DLA NAJMŁODSZYCH
  TRENINGI W PRZEDSZKOLU
  Praca z najmłodszymi dziećmi to duże wyzwanie.Po raz kolejny mamy przyjemność prowadzić treningi dla grup przedszkolnych.

Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2019/2020!

Sprawdź aktualny kalendarz zajęć i zapisz dziecko na treningi.Darmowy trening

Najważniejsze w GIT

są wartości, które każdego dnia przekazujemy dzieciom!

Bezpieczne
zajęcia

Zdrowe
żywienie

Profesjonalna
kadra

Aktywność
sportowa

Nowi
przyjaciele

Wspólne
przygody

TRENINGI GIT PARKOUR W LICZBACH

Poznaj nasze osiągnięcia!
+
Treningów rocznie
+
Grup
+
Zjedzonych jabłek
+
Zawodników
Gitowość

Gitowość

11 punktów prowadzących do większego zaangażowania

W naszym pro­gra­mie tre­nin­go­wym wyko­rzy­sta­li­śmy ele­menty gry­wa­li­za­cji. Na każ­dym tre­ningu można zebrać mak­sy­mal­nie 11 GITów (punk­tów),które sumują się w trak­cie trwa­nia roku szkol­nego.

Gry­wa­li­za­cja to wyko­rzy­sta­nie tech­nik zna­nych np. z gier fabu­lar­nych i kom­pu­te­ro­wych.Pozwala nam zwięk­szyć zaan­ga­żo­wa­nie uczest­ni­ków w tre­ningi oraz zwie­lo­krot­nić efekty,które osią­gną w trak­cie całego kursu.

 • 1 GIT - przyniesienie na trening wody mineralnej lub źródlanej
 • 1 GIT - woda posiada w swoim składzie co najmniej 500 HCO3
 • 1 GIT - owoc lub warzywo zjedzone zaraz po treningu
 • 1 GIT - punktualne przybycie na trening
 • 0 - 2 GIT - zachowanie na treningu
 • 0 - 3 GIT - oceny 5 i 6 zdobyte w szkole od ostatniego treningu
 • 0 - 2 GIT - zdrowe odżywianie od ostatniego treningu

Konsultacje z psychologiem

Konsultacje psychologiczne dla dzieci, jak i rodziców.

GIT oferuje Państwu możliwość skorzystania z konsultacji psychologicznych dla dzieci, jak i rodziców.

W życiu każdego rodzica pojawiają się chwile, gdy zadaje on sobie pytanie, jak najlepiej pomóc swojemu dziecku. Czasami nagła zmiana zachowania bądź trudna sytuacja, z którą dziecko przestaje sobie radzić, budzi niepokój rodzica. Okazuje się, że dotychczas stosowane metody przestają działać, a rodzic jest bezsilny w obliczu nowej sytuacji.

Z pomocy psychologa warto skorzystać, gdy:
 • dotychczasowe metody wychowawcze nie przynoszą oczekiwanego rezultatu
 • pojawiają się obawy związane z prawidłowym rozwojem twojego dziecka
 • chcesz wspomóc dziecku w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami
WIĘCEJ
Konsultacje z psychologiem

Co mówią o nas klienci

Przeczytaj opinie innych zadowolonych rodziców
Odwiedź nasz sklep, a otrzymasz darmową dostawę. Sprawdź